Klachtenregeling (WKKGZ)

Mijn praktijk voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Via de beroepsvereniging NVST aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (Quasir) en geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil). Mocht u als cliƫnt een klacht hebben dan verzoek ik u, uw klacht aan mij voor te leggen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de NVST (beroepsvereniging). U krijgt dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris toegewezen. Als dit niet leidt tot een oplossing dan kunt u terecht bij een geschillencommissie.