Segmentale massage

Segmentale massage

Is een therapeutische massage gebaseerd op reflexzones.

Hoe werkt het

We kunnen het ruggenmerg functioneel verdelen in segmenten. Elk ruggenmergsegment heeft een ruggenmergzenuw en een bijbehorende structuur (metameer) die bestaat uit: een huid-, zenuw-, spier-, ingewand- en skeletgedeelte. Als er in een van de onderdelen een afwijking is, kan dat na verloop van tijd zijn uitwerking hebben op de andere onderdelen. Een voorbeeld van deze wisselwerking is het verschijnsel dat bij hartklachten vaak uitstraling naar de linkerarm ontstaat.

Storingen in inwendige organen en hun functies kunnen zich bijvoorbeeld uiten door overgevoeligheid van de samenhangende huidzone. Als bijvoorbeeld de maag verstoord is kunnen we dit vaak in de daarbij behorende huidzone waarnemen. De huid kan dan verkleefd of pijnlijk zijn.

In een spier of spiergroep kan een verstoring zich uiten door langdurige spanning waardoor pijnlijke plekken ontstaan. Maar ook een chronische overbelasting in het zenuwstelsel door spanning of stress kan het functioneren van spieren en organen verstoren. De oorzaak ligt dan niet in een orgaan of spier maar bijvoorbeeld in een slechte arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen.

Bij deze massagevorm worden specifieke stevige handgrepen gebruikt om het gebied te behandelen dat in verbinding staat met de klacht.

Voor wie

Tijdens de therapeutische massages kan deze massagevorm aanvullend worden ingezet.