Vergoedingen particulieren

Ik ben aangesloten als A+-therapeut bij de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging van Somatherapeuten).
Mijn persoonsgegevens zijn opgenomen bij het landelijk informatiecentrum van zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist Zorgverleningscode. Door middel van deze landelijke registratie in het AGBZ-bestand zijn alle zorgverzekeraars in Nederland ge├»nformeerd over de praktijkvoering.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ (overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapeutische behandelingen deels of volledig als u aanvullend verzekerd bent. Op de website van de NVST vindt u een overzicht per zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

NVST Logo